Komitety XIII Dni Miernictwa


Konferencja odbywa się pod patronatem

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej
Prof. dr hab. inż. TADEUSZA SŁOMKI
oraz
Głównego Geodety Kraju
Dr inż. KAZIMIERZA BUJAKOWSKIEGO

Komitet Honorowy

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński
Naczelny Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Mgr inż. Piotr Wojtacha
Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego
Prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński
Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii ¦rodowiska AGH
Prof. dr hab. inż. Marian Dolipski
Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki ¦l±skiej
Prof. dr hab. inż. Wojciech Ciężkowski
Dziekan Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. inż. Herbert Wirth
Prezes KGHM Polska MiedĽ S.A.
Dr inż. Kazimierz Bujakowski
Główny Geodeta Kraju

Komitet Naukowo - programowy

Przewodnicz±cy
Dr hab. inż. Zygmunt Niedojadło prof. AGH
AGH Kraków
Prof. dr hab. inż. Jan Białek
Politechnika ¦l±ska Gliwice
Prof. dr hab. inż. Wiesław Piwowarski
AGH Kraków
Prof. dr hab. inż. Edward Popiołek
AGH Kraków
Prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
Politechnika ¦l±ska Gliwice
Prof. dr hab. inż. Aleksander Wodyński
AGH Kraków
Prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski
AGH Kraków
Dr hab. inż. Marian Kawulok- prof. ITB
ITB Gliwice
Dr hab. inż. Andrzej Kowalski - prof. GIG
GIG Katowice
Dr hab. inż. Jadwiga Maciaszek - prof. AGH
AGH Kraków
Dr hab. inż. Ryszard Mielim±ka - prof. P¦
Politechnika ¦l±ska Gliwice
Dr hab. inż. Janusz Ostrowski - prof. AGH
AGH Kraków
Dr hab. inż. Violetta Sokoła-Szewioła - prof. P¦
Politechnika ¦l±ska Gliwice
Dr hab. inż. Tomasz Lipecki
AGH Kraków
Mgr inż. Tomasz Białożyt
PMG Katowice
Mgr inż. Janusz Orlof
WUG Katowice
Mgr. inż. Robert Rożek
KGHM Polska MiedĽ S.A.

Komitet Organizacyjny

Dr hab. inż. Wojciech Ja¶kowski
przewodnicz±cy
Dr inż. Tomasz Stoch
v-ce przewodnicz±cy
Dr inż. Anna Szafarczyk
sekretarz
Dr inż. Paweł Sopata
Mgr inż. Bożena Kotowicz
Mgr inż. Monika Paćko
Mgr inż. Artur Wójcik