Informacje


BIULETYN NR 2 Końcowy

BIULETYN NR 2

BIULETYN NR 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE DLA SPONSORÓW

FORMULARZ ZNAMÓWIENIA DLA SPONSORÓW


Termin konferencji

10 - 12 czerwca 2015 roku

Lokalizacja

Hotel "Krynica" ****
ul. Park Sportowy 3
33-380 Krynica-Zdrój

Strona internetowa hotelu "Krynica"

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi:
1 300 zł - wpłata do 31 marca 2015r.
1 400 zł - wpłata po 31 marca 2015r.

Opłata obejmuje udział w konferencji, opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie (w czasie sesji naukowych), udział w spotkaniach towarzyskich oraz materiały konferencyjne.

W przypadku rezerwacji pokoju jednoosobowego dopłata do opłaty konferencyjnej wynosi 300 zł.

Numer konta bankowego

Numer konta bankowego, na który należy wnosić opłaty:

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, 30-059 KRAKÓW

Bank PEKAO S.A.
96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

z dopiskiem: Nazwisko uczestnika, XIII Dni, 7201504030

UWAGA: Wpłaty bez dopisku nie będą prawidłowo księgowane.